Wonen in de MRA in 2040 – vier mogelijke toekomstscenario’s betreffende wonen in de Metropool Regio Amsterdam, en de grote(re) of kleine(re) rol van onder meer woningcorporaties, de overheid, welzijnsorganisaties en particuliere initiatieven daarin. Elke partij wordt verbeeld met een gebouwtje.

Opdrachtgever: Federatie Amsterdamse Woningcorporaties (FAWC) / Amsterdam 2022

terug