Illustraties bij een oproep aan huurders om ideeën in te leveren ter verbetering van hun directe leefomgeving. De beste ideeën werden gerealiseerd met steun uit het Eigen Haard Fonds.

Opdrachtgever: Woningcorporatie Eigen Haard, Amsterdam / 2020

terug