‘Praatplaat’ – Visualisering van de diverse beleidslijnen/aandachtsgebieden voor de komende jaren.

Opdrachtgever: Regiokantoor Gooi & Vechtstreek, Bussum / 2017

terug